Cienījamie kolēģi,

Aicinām Jūs nosūtīt savus pacientus izmeklēšanai un/vai ārstēšanai uz LLU Veterināro klīniku. No savas puses apņemamies sniegt pilnīgu informāciju par veikto izmeklējumu un/vai ārstēšanas rezultātiem, kā arī savas rekomendācijas. Turpmāko ārstēšanu Jūsu klientam iesakām veikt sadarbībā ar Jums.

Pirms pacienta nosūtīšans uz izmeklējumiem vai tākāku ārstēšanu, obligāti ir jāaizpilda references forma vai oftalmoloģijas pacientu nosūtījuma forma

Nosūtot pacientu uz zirgu vai lauksaimniecības dzīvnieku klīniku, lūdzu sazinieties ar attiecīgo klīnikas nodaļu.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību - 

LLU Veterinārās klīnikas kolektīvs

 

Dzīvnieka sagatavošana izmeklējumiem