Administratori:

Lija Sirmā

Lija Sirmā
  • administratore

Veronika Bašarina

Veronika Bašarina
  • administratore

Aptiekas pārziņi:

Solvita Židkova

Solvita Židkova
  • aptiekas pārzine