Pārlekt uz galveno saturu

Dzīvnieku reģistrācija

Jaunāko informāciju par dzīvnieku reģistrāciju varat uzzināt šeit: 

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/ 

 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Lauksaimniecības datu centra vienotajā datu bāzē

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”:

 •  Visiem suņiem, kas peidalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datubāzē;
 • Suņi, kas ir mikročipēti pirms 2011.gada 1.jūlija, datubāzē ir jāreģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam;
 • Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam, ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datubāzē.

Lai piereģistrētu Jums piederošo dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra vienotajā datubāzē, Jums ir divas iespējas:

 1. Sagatavot zemāk uzskaitītos dokumentus, lūgt reģistrācijas veidlapu apstiprināt sertificētam veterinārārstam un patstāvīgi nogādāt to Lauksaimniecības datu centrā, Republikas laukumā 2, Rīgā vai kādā no reģionālajām filiālēm.
 2. Lūgt veikt elektronisku reģistrāciju sertificētam veterinārārstam, kurš ir Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra autorizēts lietotājs.

Dokumenti, kas ir nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku:

 1. Reģistrācijas veidlapa (meklēt zem raksta),
 2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai elektroniskā identifikācijas karte),
 3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Mājas (istabas) dzīvneika reģistrācija ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra cenrādi, nodeva par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju ir EUR 7.11, kas ir jāpārskaita uz zemāk norādītajiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs

PVN maksātāja Nr. 90001840100

Valsts Kases norēķinu centrs

Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000

Ieņēmumu kods: 21499

BIC kods: TRELV22

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Jelgavas pilsētā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, katra īpašnieka vai dzīvnieka turētāja pienākums ir reģistrēt viņa īpašumā esošos dzīvniekus.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētsaimniecības informāciju: lai turētu mādzīvniekus un lauksaimniecības dzīvniekus pilsētā, jāievēro sekojoši tiesību akti:

 • Dzīvnieku aizsardzības likums,
 • Veterinārmedicīnas likums.
 • Ministru Kabineta noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai”,
 • Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi, tajā skaitā Nr.13-53 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā”.

Mādzīvniekus reģistrē Jelgavas pilsētas noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu reģistrācijas žetonu, suni ir jāreģistrē vienā no zemāk minētajā iestādēm:

 • JPPI “Pilsētsaimniecība”, Oskara Kalpaka ielā 16A;
 • Veterinārmedicīnas fakultātes Mazo dzīvnieku izolators, Kristapa Helmaņa ielā 8;
 • SIA “Rimal”, Driksas ielā 1;
 • SIA “Tamber Corporation”, Krišjāņa Barona ielā 17;
 • SIA “Usivet”, Satiksmes ielā 35A-8.

Par suņa turēšanu Jlegavas pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, kuru var apmaksāt ar pārskaitījumu vai JPPI “Pilsētsaimniecība”, Oskara Kalpaka ielā 16A, 3.kabinetā.

Jaunāko informāciju par dzīvnieku reģistrāciju varat uzzināt šeit: 

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/